Zoetermeer,
11
juni
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Wecycle recyclet e-waste steeds beter

Nuttige toepassing nadert de 100 procent

Wecycle heeft het recycleresultaat van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) in 2011 verbeterd van 80 naar 83 procent. De nuttige toepassing van e-waste (recycling + hoogwaardige energieterugwinning) komt ook hoger uit: op 96 procent. Dit staat in het online jaarverslag.

De verantwoorde inzameling en recycling van e-waste kost geld. In 2011 bedragen deze kosten ruim 25 miljoen euro. Dat komt neer op 23 cent per kilo. In 2010 was dit 29 cent. Zowel de kostendaling als de stijging van het recycleresultaat zijn met name te danken aan investeringen in het recycleproces van groot witgoedapparaten en koel-/vriesapparaten.

Herkomst
De totale inzameling van e-waste door Wecycle is in 2011 gestegen tot een record van bijna 110 miljoen kilo. Hiervan is ongeveer 37% afkomstig van de detailhandel en ongeveer 63% van de gemeentelijke milieustraten. De afgifte per gemeente loopt echter sterk uiteen, zoals de benchmark gemeenten laat zien die Wecycle onlangs bekendmaakte.

Resultaat per categorie
De eisen die de overheid stelt aan recycling van e-waste, heeft Wecycle in 2011 ruim tot zeer ruim behaald (zie tabel). Voor elektrische apparaten heeft Wecycle het resultaat in elke categorie verbeterd. De recycling van spaarlampen is op hetzelfde hoge niveau gebleven.

Recycleresultaat en nuttige toepassing ten opzichte van wettelijke eisen:


Terugdringing broeikaseffect
Wecycle heeft in 2011 in totaal 605 miljoen kilo CO2-equivalenten-uitstoot vermeden. Door verantwoorde recycling is 105 miljoen kilo vermeden. De vernietiging van CFK’s uit koel-/vriesapparatuur levert een vermijding op van 500 miljoen kilo. De totale vermijding is vergelijkbaar met de jaarlijkse CO2-uitstoot van 205.000 benzineauto’s (op basis van 15.000 kilometer per jaar).

[Einde bericht]

Boilerplate

Over NVMP

De Vereniging NVMP is in 1999 opgericht en vertegenwoordigt 1.600 producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten en energiezuinige verlichtingsapparatuur in Nederland. Deze producenten en importeurs hebben het landelijke systeem opgezet voor de verantwoorde inzameling en duurzame verwerking van elektrische apparaten en energiezuinige verlichtingsapparatuur. De uitvoering ervan is ondergebracht bij nonprofitorganisatie Wecycle.

Over Wecycle

Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en kapotte energiezuinige verlichting (e-waste). Wecycle wil zoveel mogelijk e-waste inzamelen en werkt hiervoor samen met gemeenten, kringloopbedrijven, installateurs, winkels, scholen en consumenten. Wecycle zorgt in opdracht van producenten en importeurs voor verantwoorde inzameling, garandeert recycling met een hoog milieurendement en rapporteert hierover aan de overheid. Meer informatie: wecycle.nl.

Deel dit bericht

Laatste nieuws