Zoetermeer,
13
januari
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Export voor hergebruik

Standpunt NVMP

Biometrisch+Boarden

De Vereniging NVMP is tegen de ongecertificeerde export van elektronica voor hergebruik in ontwikkelingslanden. Die export is niet verantwoord, omdat het vaak een dekmantel is voor de export van e-waste naar die landen, dat direct belandt op ‘scrap yards’ waar informele bedrijfjes elektronica verwerken met grote schade voor gezondheid en milieu. De NVMP pleit voor certificaten, waaruit blijkt dat de geëxporteerde producten in het land van bestemming nog bruikbaar zijn. De bona fide handelaren en refurbishers kunnen deze certificaten zelf afgeven.

Hergebruik kan de levensduur van een elektrische apparaat verlengen en daarmee in veel gevallen bijdragen aan de duurzaamheid. Voorwaarden zijn wel dat het apparaat goed functioneert, dat het na gebruik op een verantwoorde manier wordt gerecycled, dat toxische stoffen worden verwijderd en dat zoveel mogelijk grondstoffen worden teruggewonnen.

Er is niets tegen export voor hergebruik naar landen die aan de genoemde voorwaarden voldoen, zoals in EU-landen. De wetgeving staat dat ook toe. Export naar landen die geen goed inzamel- en recyclingsysteem hebben, vraagt wel om een aantal waarborgen. De NVMP pleit voor een systeem om producten die worden geëxporteerd te voorzien van een certificaat waaruit blijkt dat deze ook echt kunnen worden (her)gebruikt en niet (vrijwel) direct op de vuilnishoop belanden.

Na hergebruik, maar ook na aankoop en afdanking van nieuwe producten door de lokale bevolking, belanden apparaten in Afrika en Azië vaak een informele recyclingsector. Deze probeert er de meest waardevolle grondstoffen uit te halen, doorgaans met slecht resultaat. Dit gaat ten koste van grote gezondheidsschade bij medewerkers en omwonenden en van enorme schade aan het milieu. De wijk Agbogbloshie in Ghana is in dit kader berucht maar ook elders in Afrika en in Azië zijn tal van schrijnende voorbeelden te vinden.

In deze landen worden initiatieven ondernomen om inzamel- en recyclingsysteem van een hogere kwaliteit op te zetten. De NVMP steunt initiatieven in die landen, onder andere als sponsor van het STeP Initiative met opleidingen voor lokale mensen. Het zijn vooralsnog de eerste stappen in landen waar de bulk van de afgedankte elektronica helaas nog niet wordt ingezameld en verantwoord verwerkt.

De handelaren in ontwikkelingslanden betrekken ook direct elektronisch afval uit Nederland en andere Europese landen. Die import is ook in veel landen in Afrika en Azië verboden en de export is in Europa verboden, maar wordt illegaal gevoerd onder het mom van export voor hergebruik wat wel is toegestaan. Zolang export voor hergebruik niet is gereguleerd, slagen douane en justitie er nauwelijks in om containers met illegaal e-waste in de massale uitvoerstroom tegen te houden. De Vereniging NVMP is daarom tegen de ongecertificeerde export voor hergebruik naar ontwikkelingslanden.

Onder strenge voorwaarden en onder streng toezicht worden er erkende projecten uitgevoerd die voor hergebruik geschikte apparatuur naar ontwikkelingslanden sturen. Het grootste deel van het e-wasteprobleem komt echter voort uit malafide export naar ontwikkelingslanden, onder het mom van hergebruik

Waar het om gaat, is dat afgedankte apparaten zo goed mogelijk worden gerecycled. In Nederland wordt dit geregeld door Wecycle, die namens de NVMP e-waste laat inzamelen en recyclen en daarmee een hergebruik van meer dan 80% realiseert en een nuttige toepassing van meer dan 95%.

 

 

Boilerplate

Over NVMP
De Vereniging NVMP is in 1999 opgericht en vertegenwoordigt 1.600 producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten en energiezuinige verlichtingsapparatuur in Nederland. Deze producenten en importeurs hebben het  landelijke systeem opgezet voor de verantwoorde inzameling en duurzame verwerking van elektrische apparaten en energiezuinige verlichtingsapparatuur. De uitvoering ervan is ondergebracht bij nonprofitorganisatie Wecycle.

Over Wecycle
Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste). Wecycle wil zoveel mogelijk e-waste inzamelen en werkt hiervoor samen met gemeenten,  kringloopbedrijven, installateurs, kinderboerderijen, winkels en consumenten. Wecycle zorgt in opdracht van producenten en importeurs voor verantwoorde inzameling, garandeert recycling met een hoog milieurendement en rapporteert hierover aan de overheid. Meer informatie: wecycle.nl.

Laatste nieuws