Zoetermeer,
20
maart
2013
|
10:52
Europe/Amsterdam

Elektronicaproducenten vragen duidelijkheid over regels recycling

Toestemming voor nieuw inzamelinitiatief bedreigt kwaliteit

Biometrisch+Boarden

De Vereniging NVMP, zeven productstichtingen en Wecycle gaan gezamenlijk in beroep tegen het besluit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om WEEE Nederland toe te laten als collectief inzamelsysteem voor afgedankte elektrische apparaten. Zij vrezen dat dit de wettelijke verantwoordelijkheid van producenten voor inzameling en recycling uitholt en de kwaliteit daarvan aantast.

De producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting hebben vandaag beroep ingesteld bij de Raad van State. Zij menen dat WEEE Nederland (een initiatief van recyclingbedrijf Recydur) niet toegelaten kan worden als collectief inzamelsysteem, omdat het niet kan instaan voor een verantwoorde organisatie, financiering en registratie van de inzameling en recycling namens producenten zoals de wet dat eist. Gevreesd wordt dat het initiatief zich zal richten op waardevol elektronisch afval maar niet op de verantwoorde verwerking van al het e-waste en de kosten die daarmee zijn gemoeid.

Uitholling producentenverantwoordelijkheid
Producenten en importeurs mogen zelf beslissen hoe zij de verantwoordelijkheid voor de recycling van hun e-waste invullen. Zij kunnen hiervoor een collectief inzamelsysteem inschakelen. In het huidige goedkeuringsbesluit van het ministerie staat echter niet deze wettelijke producentenverantwoordelijkheid centraal maar de toelating van een commerciële partij die zich als producentencollectief manifesteert. Dit werkt onduidelijkheid en wildgroei in de hand. Het grote risico bestaat dat deelnemers aan dergelijke nieuw opgerichte collectieven zich hierdoor ontslagen voelen van hun producentenverantwoordelijkheid. De producenten verenigd in de NVMP vrezen dat hiermee een bom wordt gelegd onder de huidige onderlinge solidariteit onder de producenten. Hierdoor dreigt de kwaliteit van recycling terug te lopen en komen de collectieve uitgaven aan bijvoorbeeld onderzoeken en communicatiecampagnes sterk onder druk te staan.

Collectief systeem stelt hoge eisen en kost geld
Nederland heeft met Wecycle een collectief inzamelsysteem, zonder winstoogmerk. Hierin nemen de 1.600 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting deel. Wecycle accepteert namens hen al het e-waste dat gemeenten, winkeliers en installatiebedrijven inzamelen, ongeacht de restwaarde. De stichting rapporteert al jaren de ingezamelde volumes en gerealiseerde recyclingresultaten. Deze voldoen ruim aan de wettelijke vereisten. De deelnemende producenten en importeurs staan garant voor de financiering van dit systeem, aangezien de verantwoorde inzameling en recycling van e-waste geld kost.

Commerciële transporteurs en recyclingbedrijven spelen overigens een belangrijke rol in het inzamelsysteem. Wecycle contracteert hen via openbare offerteaanvragen. Bovendien kunnen recyclingbedrijven e-waste dat zij buiten het systeem op verantwoorde wijze verwerken, tegen een vergoeding door Wecycle laten registreren.

[Einde bericht]

Boilerplate

Over de productstichtingen
De producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen hebben zich georganiseerd in zeven stichtingen, om de apparaten en lampen die zij op de markt brengen na afdanking verantwoord te laten inzamelen en recyclen. Dit zijn de Stichting Bruingoed, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed. Meer informatie: www.producenten-verantwoordelijkheid.nl.

Over NVMP
De Vereniging NVMP is in 1999 opgericht en vertegenwoordigt 1.600 producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten en energiezuinige verlichtingsapparatuur in Nederland. Deze producenten en importeurs hebben het landelijke systeem opgezet voor de verantwoorde inzameling en duurzame verwerking van elektrische apparaten en energiezuinige verlichtingsapparatuur. De uitvoering ervan is ondergebracht bij non-profitorganisatie Wecycle. Meer informatie: www.producenten-verantwoordelijkheid.nl.

Deel dit bericht

Laatste nieuws