Amersfoort,
06
augustus
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Een op drie Nederlanders meer geneigd mee te doen aan spaaracties door crisis

Vooral nuttige geschenken bij spaaracties erg in trek

Super de Boer heeft als onderdeel van een breed uitgevoerd onderzoek de attitude onderzocht van Nederlanders ten opzichte van spaaracties in het algemeen. Hieruit blijkt  onder andere:

Spaaracties blijven populair

Het animo om aan spaaracties van supermarkten mee te doen is anno 2009 in Nederland erg groot. Zo doet, een enkeling daargelaten, iedereen soms of altijd mee aan spaaracties (89%). Onder vrouwen (45%) en huishoudens met thuiswonende kinderen (47%) doet bijna de helft zelfs altijd mee.

Vrouwen sparen meer dan mannen

Vrouwen nemen vaker het initiatief tot deelname dan mannen (94% versus 60%). Zo antwoorden mannen dan ook vaker ‘mijn partner’ op de vraag wie het meedoen aan de actie initieert.

Belangrijkste drijfveren om aan spaaracties mee te doen blijken gemak (‘doen daar toch al de boodschappen’ – 59%), plezier (‘sparen voor geschenken is leuk’ – 50%) en natuurlijk de aantrekkelijkheid van de geschenken zelf (45%).

De voornaamste reden om niet mee te doen aan spaaracties is omdat men bij verschillende supermarkten boodschappen doet of wil doen. Dit maakt de kans om een spaaractie af te kunnen maken gering.

Gratis producten en praktische cadeaus favoriet

Zoals verwacht zien Nederlanders bij een spaaractie het liefst gratis producten als geschenk (54%). Daarna geeft men de voorkeur aan praktische producten voor in het huishouden of vrijetijdsbesteding (26%). Binnen deze categorie zijn vooral pannen, dvd’s en handdoeken favoriet.

Ouders geven meer uit bij spaaractie

Er is verdeeldheid over de vraag of een spaaractie waarbij voor de favoriete geschenken kan worden gespaard ook leidt tot meer bestedingen bij de betreffende supermarkt. De ene helft denkt van wel (46%), de andere van niet (54%). Huishoudens met thuiswonende kinderen geven te kennen dat dit in ieder geval wel zo is!

Het is crisis – leve de spaaracties!

Voor een derde van de consumenten is de crisis namelijk wel een motief om nu vaker aan spaaracties deel te nemen dan anders (33%). Vooral praktische en nuttige huishoudelijke artikelen doen het vanwege het huidige economische klimaat goed als geschenken voor spaaracties (58%). Meer nog zelfs dan anders!

Actie over? Zegels kopen!

De spaaractie niet af kunnen maken is een grote frustratie. De mogelijkheid om aan het eind van een spaaractie zegels bij te kunnen kopen, zodat het geschenk toch nog kan worden verkregen, is dan ook voor bijna tweederde van de ondervraagden belangrijk (64%). Het belangrijkste aan de actie is blijven gratis producten (63%), een snel ‘spaarresultaat’ (53%) en nuttige geschenken (51%).

Het onderzoek is uitgevoerd door Goos Marketing Research uit Amstelveen onder 507 respondenten in opdracht van Super de Boer. De supermarktketen heeft het onderzoek laten doen als ondersteuning van onder andere de momenteel lopende handdoeken spaaractie waarbij klanten kunnen sparen voor handdoeken met het fairtrade keurmerk van Max Havelaar.