Amsterdam,
14
november
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

Onderhandse gunning buitenreclame brengt Eindhoven in lastig parket

Uitspraak Hof in Rotterdamse RET-zaak maakt Europees aanbesteden verplicht

Eindhoven maakt grote kans een procedure in hoger beroep over een buitenreclamecontract van 60 miljoen euro te gaan verliezen. Dat stelt buitenreclame-exploitant JCDecaux op basis van een recente uitspraak van het Hof Den Haag in de zogeheten RET-zaak. Net als Rotterdam lijkt ook Eindhoven een constructie gekozen te hebben die in strijd is met de Europese aanbestedingsregels. Binnenkort doet het Hof Den Bosch in hoger beroep uitspraak in de zaak.

JCDecaux is van mening dat Eindhoven onrechtmatig gehandeld heeft door een publieke dienst - de exploitatie en het onderhoud van buitenreclame-objecten zoals abri’s en Mupi’s - onder te brengen bij citymarketing-organisatie Stichting EHV365, die op haar beurt de exploitatierechten onderhands heeft gegund aan Exterion en Clear Channel.

JCDecaux lijkt sterk te staan, want de zaak vertoont opvallende gelijkenis met een zaak waarover het Hof Den Haag onlangs oordeelde. Ook hier had de gemeente – in casu Rotterdam – de exploitatie en het onderhoud van buitenreclame-objecten ondergebracht in een aparte rechtspersoon (RET Services), die vervolgens de exploitatieovereenkomst onderhands gunde aan één partij, in plaats van deze Europees aan te besteden. Het Hof Den Haag maakte korte metten met deze constructie, en besliste dat Rotterdam het lopende contract moet stopzetten en opnieuw Europees moet aanbesteden.

Grensoverschrijdend belang
Hoewel het Hof Den Bosch nog een uitspraak moet doen is het volgens René Witzel, directeur van JCDecaux in Nederland, duidelijk dat Eindhoven door de recente uitspraak van het Hof Den Haag in een lastig parket is gekomen.

Witzel: “Het Hof Den Haag heeft feitelijk twee dingen vastgesteld. Eén: gemeenten kunnen niet onder de plicht tot Europees aanbesteden uitkomen door contracten onder te brengen in zogenaamd zelfstandige entiteiten zoals RET Services en Stichting EHV365. En twee: gemeenten moeten zich houden aan de Europese, en inmiddels ook Nederlandse wettelijke norm. En die luidt: altijd Europees aanbesteden als de geraamde contractwaarde meer is dan 5,2 miljoen euro, alsmede als er sprake is van een ‘duidelijk grensoverschrijdend belang’. Van dat laatste is altijd sprake als andere gegadigden in de markt dochters zijn van internationale concerns, wat geldt voor alle buitenreclame-exploitanten die in Nederland actief zijn – Exterion, Clear Channel en JCDecaux.”

Eigen inzicht
Volgens Witzel lijkt het erop dat de Stichting EHV365 de beschikking heeft over vele miljoenen aan inkomsten, en daarmee naar eigen inzicht kan handelen. “Ik verwacht dat het Hof Den Bosch deze constructie als onrechtmatig beoordeelt en bepaalt dat Eindhoven deze concessieovereenkomst over buitenreclame-exploitatie van 60 miljoen euro opnieuw openbaar moet aanbesteden. Mocht de rechter oordelen dat EHV365 niet aanbestedingsplichtig is, dan is de Gemeente Eindhoven dat in ieder geval wel. Dit zou betekenen dat alle rechten die EHV365 van de Gemeente Eindhoven heeft verkregen opnieuw moeten worden aanbesteed, wat wellicht de continuïteit van EHV365 in gevaar kan brengen.”

Lees ook:

Exterion moet van rechter stoppen met buitenreclame-exploitatie RET Rotterdam

Eindhoven vormt geen uitzondering op plicht gemeenten om Europees aan te besteden