Den Haag,
29
oktober
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

KBvG organiseert ronde tafel over de knelpunten van de beslagvrije voet

De beslagvrije voet is een ingewikkelde regeling, die op meerdere punten tekortschiet. Steeds vaker staat deze regeling ook maatschappelijk ter discussie, omdat zij schuldenaren niet in alle gevallen van een bestaansminimum verzekert. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) organiseert daarom op 20 november 2013 een ronde tafel over de knelpunten van de beslagvrije voet. De ronde tafel moet meer inzicht geven in de problematiek. Partijen die aan de ronde tafel deelnemen zijn: Belastingdienst, Bureau Wsnp, LOSR, MKB NL, Nibud, NVVK, Nationale ombudsman, Recofa, Sociale Dienst van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, SVB, UWV en Vereniging Eigen Huis.

De regeling van de beslagvrije voet is neergelegd in de artikelen 475b tot en met 475g Rv. Zij heeft als doel om schuldenaren die voor hun levensonderhoud op een periodieke uitkering zijn aangewezen in enige mate te ontzien, door te bepalen dat op een deel van de uitkering geen beslag mag worden gelegd (globaal 90 procent van de bijstandsnorm). De artikelen bevatten daartoe een niet makkelijk te volgen systeem van personen op wie deze voorschriften van toepassing zijn, een opsomming van periodieke uitkeringen, zoals loon en pensioen, en de manier waarop de diverse beslagvrije voeten berekend moeten worden.

Dat kan anders en beter, vindt de KBvG. Zij onderzoekt daarom sinds mei van dit jaar de mogelijkheden voor een eenvoudiger berekening van de beslagvrije voet en onderdeel van dat onderzoek is de ronde tafel. Het onderzoek van de KBvG zal uitmonden in aanbevelingen in een in juni 2014 te verschijnen preadvies. Daarmee zet de KBvG een traditie voort: in 2011 pleitte zij met succes voor besparing van kosten bij openbare exploten en in 2012 voor een herziening van de verouderde, uit 1838 stammende regels van het beslagverbod (artt. 447 en 448 Rv). De beroepsgroep neemt nu weer haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet haar expertise in voor verbetering van wet- en regelgeving.

Boilerplate

Over de KBvG

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid van de KBvG. De KBvG heeft tot taak de bevordering van de vakbekwaamheid en een goede beroepsuitoefening van de leden. Het Bureau van de KBvG is gevestigd in Den Haag.

T 070 890 35 30

W www.kbvg.nl

@ kbvg@kbvg.nl