Den Haag,
15
oktober
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Gerechtsdeurwaarder of nepdeurwaarder ? Check www.registergerechtsdeurwaarders.nl

Een aantal jaar geleden kwam in het nieuws dat rechters vonnis hadden gewezen waarbij de dagvaarding was gedaan door iemand die zich had voorgedaan als gerechtsdeurwaarder.Het is strafbaar om je voor te doen als gerechtsdeurwaarder als je dat niet bent. Onduidelijkheid over of iemand gerechtsdeurwaarder is of niet behoort vanaf vandaag tot het verleden. Vanaf vandaag kan iedereen op www.registergerechtsdeurwaarders.nl controleren of iemand die zegt gerechtsdeurwaarder te zijn, dat ook echt is.

Gerechtsdeurwaarders hebben een belangrijke taak binnen de rechtstaat. Na een kwalitatief hoogstaande vierjarige juridische opleiding aan de Hogeschool Utrecht te hebben gevolgd en na officieel benoemd te zijn door de koning, mogen zij met uitsluiting van ieder ander ambtelijke werkzaamheden verrichten. Die werkzaamheden variëren van het uitbrengen van een dagvaarding tot het leggen van beslag op goederen of inkomen of ontruiming van een woning.

De gerechtsdeurwaarder heeft dus vergaande bevoegdheden en daarom is het belangrijk om zeker te weten dat u met een gerechtsdeurwaarder te maken heeft en niet met iemand die dat misschien graag zou willen zijn, maar het niet is. Vanaf vandaag kan iedereen dat controleren via www.registergerechtsdeurwaarder.nl. En bij vragen of onduidelijkheden kan natuurlijk altijd contact worden opgenomen met de beroepsorganisatie KBvG, via kbvg@kbvg.nl of 070 890 35 30.

Boilerplate

Over de KBvG

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid van de KBvG. De KBvG heeft tot taak de bevordering van de vakbekwaamheid en een goede beroepsuitoefening van de leden. Het Bureau van de KBvG is gevestigd in Den Haag.

T 070 890 35 30

W www.kbvg.nl

@ kbvg@kbvg.nl