Amsterdam,
30
november
2016
|
16:01
Europe/Amsterdam

JCDecaux stapt naar Hoge Raad in Eindhovense aanbestedingszaak buitenreclame

Buitenreclame-exploitant JCDecaux legt zich niet neer bij de uitspraak in hoger beroep van het Hof Den Bosch met betrekking tot het al dan niet verplicht openbaar aanbesteden van een tweetal exploitatieovereenkomsten in Eindhoven. De onderneming spande de zaak aan omdat ze van mening is geen eerlijke kans te hebben gehad om een aanbieding te doen voor de ruim 60 miljoen euro omvattende exploitatiecontracten voor buitenmedia in de regio Eindhoven. De Gemeente gunde via een gelieerde stichting de contracten onderhands aan twee andere exploitanten.

Het Amsterdamse bedrijf gaat nu in cassatie bij de Hoge Raad. JCDecaux heeft nog hoop dat de gemeente Eindhoven bij de evaluatie van de constructie met Stichting Eindhoven Marketing beseft dat zij de relatie niet kan doorzetten, omdat die Stichting meent een commerciële onderneming te zijn. Daarmee zit de Gemeente zowel aanbestedingsrechtelijk als staatssteunrechtelijk fout. Mocht ook de Gemeente de kop in het zand steken, dan start JCDecaux tevens een bodemprocedure tegen zowel de gemeente Eindhoven als tegen de Stichting. Daarvoor is meer dan voldoende aanleiding, aldus René Witzel, directeur van JCDecaux Nederland die meent dat de gedachtegang en afwegingen van het Hof in Den Bosch ‘principieel onjuist’ zijn. Daarbij komt ook nog eens dat het Hof niet heeft willen oordelen over een tweede grief, namelijk de schimmige relatie tussen de Stichting EHV365 en de gemeente Eindhoven.

Grensoverschrijdend belang
In strijd met een recent eerder arrest van het Hof Den Haag in een soortgelijke zaak, oordeelde het Hof Den Bosch dat er bij de onderhands gesloten exploitatieovereenkomsten door de gemeente Eindhoven géén sprake is van een ‘duidelijk grensoverschrijdend belang’ en dus van de noodzaak tot openbaar aanbesteden. Het feit dat JCDecaux Nederland onderdeel is van een internationaal concern achtte het Hof onvoldoende zwaarwegend om een ‘grensoverschrijdend belang’ aan te nemen. Daarvoor moet er volgens de Brabantse rechter ‘daadwerkelijke interesse vanuit het buitenland voor de opdracht’ zijn. JCDecaux Nederland zou in deze een gewone lokale speler zijn. Volgens Witzel houdt die redenering in dat automatisch wordt aangenomen dat buitenlandse partijen geen interesse zouden hebben in Nederlandse concessieovereenkomsten, enkel en alleen omdat zij een vestiging in Nederland hebben. “Dat is echt te kort door de bocht. Binnen ons concern is het juist de buitenlandse belangstelling die via een lokale entiteit wordt vormgegeven. Parijs zwaait hier de scepter.”

Witzel zegt het hoe dan ook vreemd te vinden dat de Gemeente ervoor kiest niet aan te besteden, aangezien er toch duidelijke belangstelling voor deze contracten bestaat door meerdere marktpartijen. Witzel: “Aanbesteding is erop gericht om marktwerking te bevorderen en niet bedoeld om partijen uit te sluiten. Als Eindhoven erin geïnteresseerd is om zoveel mogelijk publiek geld op te halen, dan lijkt me dat marktwerking bevorderd zou moeten worden.”

Daar komt nog bij dat het Hof Den Bosch geen oordeel heeft geveld over de relatie tussen de gemeente Eindhoven en de Stichting. Die laatste beweert een commerciële organisatie te zijn en dus niet aanbestedingsplichtig. Echter, gelet op de doelstelling, de financiering van de activiteiten en het toezicht daarop door de Gemeente, is er sprake van een publiekrechtelijke instelling, en daarmee van een aanbestedende dienst als bedoeld in artikel 1.1 Aw 2012. “Het Hof Den Haag heeft heel duidelijk gemaakt dat dit soort schijnconstructies niet zijn toegestaan om onder de plicht tot openbaar aanbesteden uit te komen”, zo stelt Witzel. “Maar zoals eerder gezegd, als de Stichting volhardt in het standpunt dat zij een commerciële onderneming is, dan heeft de Gemeente Eindhoven een groot juridisch probleem.”

Lees ook:

Onderhandse gunning buitenreclame brengt Eindhoven in lastig parket

Eindhoven vormt geen uitzondering op plicht gemeenten om Europees aan te besteden

Exterion moet van rechter stoppen met buitenreclame-exploitatie RET Rotterdam