Nijmegen,
14
oktober
2016
|
12:11
Europe/Amsterdam

Gemeente Nijmegen veegt straatje schoon richting Raad in zaak Hilckmann

college totaal niet kritisch over eigen functioneren

De gemeente heeft een groot gebrek aan zelfreflectie op de eigen rol in de zaak Hilckmann
Sander Drijber, raadsman Vleeshandel Hilckmann

Niet alleen het 1245 pagina’s tellende incomplete document dat betiteld wordt als feitenrelaas maar ook de brief die woensdagavond vergezeld ging bij dit langverwachte feitenrelaas in de zaak Hilckmann, toont in het bijzonder dat het College van B&W van de gemeente Nijmegen een loopje neemt met de waarheid en geen enkele vorm van zelfreflectie kent op haar eigen functioneren en verantwoordelijkheden. Dat stelt de raadsman van Vleeshandel Hilckmann Sander Drijber van Drijber & Partners Advocaten.

Drijber wil niet ingaan op alle details vooruitlopend op de eerstvolgende zitting in de bodemprocedure. Maar hij noemt onder meer de rol en houding tijdens de gesprekken met de financiers die de gemeente zichzelf in retrospectief toegedicht heeft, het gemak waarmee zij expliciet en impliciet vertrouwde op de controles van derden en nu verantwoordelijkheden met terugwerkende kracht doorschuift, dat zij niet op de hoogte zou zijn geweest van de gang van zaken, etcetera. “Het is ontluisterend dat dit College zijn straat schoon veegt terwijl bijvoorbeeld in eerdere interviews Wethouder Velthuis zei dat hij van alles op de hoogte was en dat als hij het over mocht doen het zo precies weer zo zou doen. De Gemeente speelt richting Raad en het grote publiek opnieuw de vermoorde onschuld en manifesteert zich als slachtoffer zonder eigen verantwoordelijkheden. Door niet kritisch te zijn over het eigen functioneren neemt zij de Raad niet serieus en geeft ze een nieuwe politieke lading aan de zaak. De gemeente heeft een groot gebrek aan zelfreflectie op de eigen rol in de zaak Hilckmann”, zo stelt Drijber vast.

Dat de rechter uitspraak zal doen is één, maar dat via een openbare brief Hilckmann wordt neergezet als de boosdoener, zelfs oplichters, en andere betrokkenen zoals financiers mogelijk ook verantwoordelijk zullen worden gehouden is niet aan de gemeente. Dat mag politiek niet via de openbaarheid gespeeld worden, aldus Drijber. “Het gevaar is dat media de geschetste gang van zaken als waarheid beschouwen en onjuiste feiten overnemen, terwijl hetgeen ten laste wordt gelegd of wordt gesuggereerd steeds weer feitelijk gecorrigeerd moet worden of helemaal niet verdedigd kan worden in de openbaarheid maar alleen in rechte. Zo hebben we richting media al moeten corrigeren dat niet slechts 11 medewerkers tot heden een nieuwe baan hebben gevonden maar inmiddels meer dan 60. Mede door de actieve inzet van de directie en afdeling PZ van Hilckmann, en in nauw overleg met collega-bedrijven. De gemeente bevestigt met de brief aan de Raad opnieuw een onbetrouwbare overheid te zijn.”

Hilckmann zal niet eerder dan in de vervolgprocedure verder ingaan op details, suggesties en onwaarheden geschetst in het begeleidende schrijven. Verder stelt het bedrijf vast dat de circa 1200 openbaar gemaakte documenten slechts een beperkte greep zijn uit de duizenden beschikbare documenten die een compleet en waarheidsgetrouw beeld zouden moeten geven van de feiten zoals deze hebben gespeeld.

De directie van Hilckmann heeft het volste vertrouwen dat de rechter de beperktheid hiervan zal inzien om zijn oordeel te vormen.