Nijmegen,
05
oktober
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

Formele reactie namens Hilckmann op het door FNV verspreide persbericht 'Hilckmann chanteert personeel met ontslagvergoeding"

Hilckmann neemt pertinent afstand van de woordkeuze ‘chantage’ die het FNV hanteert. De woordkeuze is tendentieus, feitelijk onjuist en een verdraaiing van de feiten. De directie van Hilckmann is altijd voornemens geweest haar toezeggingen met betrekking tot uitbetaling van de transitievergoedingen aan medewerkers na te komen. Het feit dat de directie zich in juli in 2016 gedwongen voelde de uitbetaling van de transitievergoeding aan medewerkers, die deze nog niet hadden ontvangen, tijdelijk ‘on hold’ te zetten is uitvoerig beargumenteerd in de persverklaring van Hilckmann, zie http://nieuws.creativevenue.nl/hilckmann/hilckmann-ziet-zich-gedwongen-uitbetaling-transitievergoeding-medewerkers-op-te-schorten/

Om uiteindelijk tot uitbetaling over te kunnen gaan was het wachten op een gewenste rechterlijke uitspraak , zie

http://nieuws.creativevenue.nl/hilckmann/slachthuis-nijmegen-en-vleeshandel-hilckmann-gaan-over-tot-uitbetaling-transitievergoeding-medewerkers/

Sindsdien hebben alle medewerkers die niet lid zijn van de bond FNV (op twee medewerkers na die moeilijk bereikbaar zijn) hun transitievergoedingen ontvangen.

Voor (een groot deel van) de medewerkers die wel lid zijn van het FNV heeft de bond zelf de uitbetaling van de overeengekomen transitievergoeding aan medewerkers zwaar gejuridiseerd en voor onnodige vertragingen gezorgd. En wel door de keuze te maken het verzoek tot uitbetaling van de transitievergoedingen in een nieuwe rechterlijke procedure te combineren met een nieuwe eis, de zogenaamde ‘billijke vergoeding’. Verrast hierdoor en in afwachting van de uitkomsten van het minnelijk overleg dat tussen de advocaat van Hilckmann en de jurist van het FNV vervolgens werd ingezet, besloot de directie van Hilckmann de transitievergoeding aan de medewerkers van de bond voorlopig niet uit te keren.

Inzet van het minnelijk overleg was het FNV te overtuigen dat het verstandig zou zijn af te zien van de procedure gezien de juridische onhaalbaarheid van de nieuwe eis en om te vermijden dat medewerkers opgezadeld worden met hoge juridische kosten als het FNV in het ongelijk gesteld wordt. De FNV raadsman liet de advocaat van Hilckmann vorige week weten dat hij niet ingaat op het voorstel en de gecombineerde eis doorzet. Als gevolg van dit standpunt wacht de directie van Hilckmann nu eerst de uitspraak van de rechter af.

Inmiddels heeft een aantal medewerkers die lid zijn van het FNV zich teruggetrokken uit de procedure, mede omdat zij niet gekend waren in de door het FNV aangespannen procedure en omdat de eis tot billijke vergoeding in hun ogen niet reëel is. Zij hebben inmiddels hun transitievergoedingen ontvangen.