Amsterdam,
20
augustus
2012
|
17:01
Europe/Amsterdam

Persverklaring DTG stopzetting verspreiding De Telefoongids

Vandaag werd in de media bericht dat er in de Tweede Kamer een meerderheid zou zijn voor het stopzetten van de huis-aan-huis verspreiding van De Telefoongids. Hoewel de NOS inmiddels heeft gemeld dat dit een voorbarig bericht is, wil de Telefoongids in reactie op vragen vanuit verschillende media graag inhoudelijk reageren op de berichtgeving.

De feiten
De Telefoongids wordt op dit moment huis-aan-huis in Nederland aangeboden. Die verspreiding vindt plaats via een 12-maands roulatieschema per regio. Door de komst van internet heeft er de laatste jaren een verschuiving plaatsgevonden in het gebruik van de papieren editie van De Telefoongids, met name in de Randstedelijke gebieden, ten gunste van online en mobiele applicaties. Deze trend zal de komende jaren versneld doorzetten. De site www.detelefoongids.nl wordt maandelijks door 5.8 miljoen gebruikers geraadpleegd, de mobiele Zoek & Vind app door 540.000 consumenten. De papieren editie van De Telefoongids wordt anno 2012 nog steeds maandelijks door 3 miljoen gebruikers geraadpleegd (bron: TNS NIPO). Ook in de omzet van De Telefoongids is deze beweging naar online zichtbaar: nu al komt 50% van de omzet van De Telefoongids uit online diensten. Over drie jaar zal dat percentage zo’n 80% bedragen.

Aan de huidige distributie van de papieren editie van De Telefoongids ligt een combinatie van factoren ten grondslag t.w.:

(1) Het aanhoudende grote aantal gebruikers van de papieren editie: 3 miljoen gebruikers per maand; in de regio’s buiten de Randstad is sprake van een relatief hoger gebruik als gevolg van een ander gebruikersprofiel dan in de Randstad (o.m. ouder, minder online aanwezig, sterkere lokale binding).

(2) Uit onderzoek onder 1450 respondenten* blijkt dat 85% van de ondervraagden de gids willen blijven ontvangen, hetgeen voor De Telefoongids aanleiding is geweest om niet te kiezen voor een algemene opt-in distributie, maar juist voor een verfijning van de distributie gericht op de niet-gebruikers via opt-out (*onderzoek regio Den Haag, mei 2012).

(3) Sinds 2009 wordt consumenten die De Telefoongids niet wensen te ontvangen verschillende (opt-out) mogelijkheden geboden om aan te geven dat zij de papieren gids niet meer willen ontvangen:
a. Via de website (https://klantenservice.detelefoongids.nl/klantenservice/geen-gids-meerontvangen/830/): De Telefoongids moedigt consumenten aan hier hun wensen kenbaar te maken.
b. Via een afmeldkaart in de papieren Telefoongids.
c. Recent via een antwoordkaart in brievenbussen met een NEE-NEE sticker, in de regio’s Amsterdam en Den Haag waarbij men een gids kan aanvragen, of zich kan afmelden.

(4) Een grote marktvraag -met name vanuit het MKB- om contactgegevens, producten en diensten te etaleren en op lokaal niveau als bedrijf gevonden te worden.

(5) De Telecomwet die voorschrijft dat het verplicht is om de telefoonnummers van particulieren en bedrijven beschikbaar te stellen aan iedere Nederlander via print en online media.

Dat het gebruik door consumenten van De Telefoongids afneemt en verschuift naar online zoekgedrag is een feit. Dit past in de ontwikkeling van het mediagedrag van consumenten waarbij online en mobiel gebruik toeneemt ten koste van de consumptie van printmedia. Dat niemand de papieren gids meer gebruikt is een misverstand en feitelijk onjuist. De Telefoongids laat al jaren maandelijks het gebruik van de papieren Telefoongids door TNS NIPO meten en beschikt daardoor altijd over actuele gebruikscijfers.

De verfijning van de distributie is daarom gericht op niet-gebruikers. Deze groeiende groep, met name in de Randstad, wordt op dit moment diverse mogelijkheden geboden om aan te geven de gids niet meer te willen ontvangen. Naast de mogelijkheid op de website is een proef in Den Haag dit jaar succesvol gebleken om huishoudens met een NEE-NEE sticker via een antwoordkaart alsnog de mogelijkheid te bieden de Telefoongids te ontvangen of zich definitief af te melden. In deze pilot heeft 70% van de respondenten aangegeven de gids alsnog te willen ontvangen, 30% heeft zich afgemeld. Vervolgens is besloten om voor de distributiecyclus 2012/2013 in alle regio’s deze opt-out distributie uit te rollen. Voor de komende jaren staat een verdere verfijning van de distributie
richting niet-gebruikers hoog op de agenda.

De Telefoongids is voornemens met de distributie van de papieren editie door te gaan zolang er voldoende vraag is vanuit consumenten en MKB-klanten en wanneer dit bedrijfseconomisch rendabel blijft. Op dit moment bedient De Telefoongids zo’n 160.000 MKB-klanten met zowel offline en online bereik en verschaft ruim 700 mensen emplooi, waarvan een groeiend aantal zich richt op online diensten.

Wetgeving
Vanzelfsprekend heeft De Telefoongids kennis genomen van allerhande reacties uit de politiek en zal naar aanleiding van de recente aandacht de komende maanden gericht in dialoog treden met diverse fracties om hen te informeren over de achtergronden en feiten rondom de distributie en consumptie van haar diensten en ontwikkelingen in de marktvraag.

[Einde bericht]

Boilerplate

DTG heeft een jarenlange historie in het vindbaar maken van bedrijven via diverse media, zoals de Telefoongids & Gouden Gids. Met een groot aantal actieve klanten (op dit moment 160.000) is DTG altijd de grootste media-adviseur voor het MKB in Nederland geweest.

DTG maakt bedrijven vindbaar en brengt hen met (potentiële) klanten in contact brengen. Niet alleen met behulp van print media, maar ook via allerlei online- en mobiele toepassingen. DTG heeft op dit moment meer dan 12.000 klanten die een online product afnemen, zoals websites, mobiele websites en Facebook-pagina’s.

Het is de ambitie DTG de komende jaren verder te transformeren in een innovatief bedrijf dat online marketing services biedt voor ondernemers. DTG wil ondernemers helpen zich online te presenteren en beter gevonden te worden door hun klanten. De mogelijkheden daartoe veranderen continu en dus zal het productaanbod steeds weer op een vernieuwende manier worden aangeboden.

DTG is een handelsnaam van De Telefoongids BV. 

Deel dit bericht

Laatste nieuws