Rotterdam,
23
oktober
2014
|
18:05
Europe/Amsterdam

Gang van zaken in derde kwartaal 2014

Amsterdam Commodities N.V. (‘Acomo’) meldt dat het jaar 2014 zich goed blijft ontwikkelen

De geconsolideerde omzet in het derde kwartaal van 2014 (hierna aangeduid als ‘Q3 2014’) was 7,6% hoger dan in Q3 2013, hetgeen resulteerde in een stijging van de omzet over de eerste negen maanden van 2014 van 3,2% tot € 455,8 miljoen (in de eerste negen maanden van 2013: € 441,8 miljoen). De brutowinstmarge in Q3 2014 als percentage van de omzet handhaafde zich nagenoeg op hetzelfde niveau als in Q3 2013 en zowel de Q3 2014 operationele winst als netto winst, exclusief het negatieve effect van een beperkt aantal specifieke posten in Q3 2013, waren licht hoger dan in Q3 2013.

Diverse markten en betrokken producten vertonen volatiele prijsontwikkelingen en inherente risico’s binnen de respectievelijke supply chains waarin de ondernemingen binnen de Acomo Groep actief zijn. Wij kunnen geen uitspraak doen over toekomstige ontwikkelingen. De Raad van Bestuur verwacht echter wel dat Acomo een netto winstniveau over 2014 zal kunnen realiseren dat hoger is dan in 2013.

Sinds 1 juli 2014 tot heden zijn in totaal 69.625 nieuwe aandelen Acomo uitgegeven als gevolg van het uitoefenen van opties door personeelsleden als onderdeel van het lopende Acomo Share Option Plan. Het totaal aantal uitstaande aandelen Acomo bedraagt momenteel 23.766.701.

Raad van Commissarissen Acomo en Raad van Bestuur Acomo

Over Amsterdam Commodities N.V. (Acomo)

Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is een wereldwijd toonaangevend handelshuis op het gebied van specerijen (Catz International), thee (Van Rees), zaden (Red River Commodities), noten (King Nuts) en ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie (TEFCO EuroIngredients en Snick EuroIngredients) en handelt in meer dan 90 landen. De aandelen Acomo noteren aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam sinds 1908.

Deel deze release

Laatste nieuws