Rotterdam,
15
maart
2012
|
16:39
Europe/Amsterdam

Nettowinst Acomo: + 69% tot € 26,2 miljoen

2011 Winst per Aandeel stijgt met 31% tot € 1,13

Hoofdpunten 2011
• Recordwinst: € 26,2 miljoen (2010: € 15,5 miljoen, +69%)
• Winst per aandeel 2011: € 1,130 (2010: € 0,865, +31%)
• Dividendvoorstel 2011 (totaal): € 0,65 per aandeel (2010: € 0,50, +30%) - Slotdividend € 0,52 per aandeel

• Historische stijging prijzen voedingsgrondstoffen
• Solvabiliteit groep boven de 40%
• Alle activiteiten winstgevend, nieuwe recordresultaten Catz International, Van Rees en Snick EuroIngredients

Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) zag in 2011 de geconsolideerde omzet met 52% toenemen tot € 571 miljoen (2010: € 375 miljoen). De nettowinst bedroeg € 26,2 miljoen (2010: € 15,5 miljoen + 69%). De winst uit continue bedrijfsactiviteiten steeg met 47% tot € 26,8 miljoen (2010: € 18,2 miljoen). Deze resultaten weerspiegelen de sterke performance van alle groepsmaatschappijen. Daarnaast droegen de in 2010 geacquireerde activiteiten voor het eerst een heel jaar bij aan de jaarresultaten. De voedingsgrondstoffenmarkten bleven zeer positief en er was sprake van levendige handel en mooie winstmogelijkheden. Catz International, Van Rees Group en Snick EuroIngredients boekten nieuwe recordresultaten.

Kerncijfers 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens managing director Stéphane Holvoet waren de marktomstandigheden in het afgelopen boekjaar bijzonder uitdagend: “De prijzen van voedingsgrondstoffen stegen naar nieuwe recordniveaus, waarbij Acomo opnieuw haar waarde als solide handelspartner wist te bewijzen. Onze ervaren handelaars overtroffen de verwachtingen om aan de vraag van de markt en aan de wensen van de klanten te beantwoorden. De hiermee behaalde resultaten waren uitstekend.”

De 2011 cijfers werden tevens positief beïnvloed door het feit dat de in 2010 geacquireerde groepsonderdelen voor het eerst voor een volledig jaar bijdroegen aan het resultaat. In de cijfers van 2010 waren de resultaten van Red River Commodities en Van Rees Group slechts voor acht maanden meegenomen en die van King Nuts & Raaphorst voor drie maanden. Onderstaande grafiek toont de belangrijkste ontwikkelingen van het 2011 resultaat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catz International B.V. (specerijen, kokos, noten, zuidvruchten) zag de omzet met ruim 30% toenemen tot € 237 miljoen (2010: € 181 miljoen). Dit reflecteert de fors hogere prijzen van talrijke producten gedurende het jaar. De nettowinst steeg voor het zevende jaar op rij en bedroeg € 13,7 miljoen (2010:  € 11,8 miljoen, +16%). Alle activiteiten binnen Catz waren winstgevend. 100%-dochter Tovano B.V. had eveneens een goed jaar.

De resultaten van Red River Commodities Inc. (Fargo, USA), actief in de sourcing, verwerking en distributie van eetbare zaden, met name zonnebloempitten, beantwoordden volledig aan onze verwachtingen ten tijde van de acquisitie. De Amerikaanse landbouwregio’s werden in 2011 getroffen door droogte in het zuiden en overstromingen in het noorden. Ondanks torenhoge prijzen die de vraag naar producten enigszins temperden, kon Red River haar marktpositie in de thuismarkten verder versterken. De omzet bedroeg € 115 miljoen (8 maanden 2010: € 71 miljoen) en de nettowinst bedroeg € 7,3 miljoen (8 maanden 2010: € 4,9 miljoen).

Van Rees Group B.V. (Rotterdam) is de grootste onafhankelijke theehandelaar en -distributeur wereldwijd. Van Rees behaalde het hoogste resultaat ooit dankzij actieve handel, nieuwe diensten met toegevoegde waarde en focus op kosten en marges. Grotere thee-oogsten werden gemakkelijk opgevangen door de aanhoudende groei van de theeconsumptie wereldwijd. De omzet bedroeg € 154 miljoen (8 maanden 2010: € 97 miljoen) en de nettowinst kwam uit op € 4,1 miljoen (8 maanden 2010: € 2,4 miljoen).

King Nuts & Raaphorst B.V. in Bodegraven (noten en rijstwafels) werd geconfronteerd met historische prijsniveaus van talrijke noten, inclusief pinda’s, hetgeen invloed had op de consumptie. Desalniettemin wist King Nuts haar leidende positie in Europa vast te houden. De omzet bedroeg € 55,5 miljoen (3 maanden 2010: € 13,2 miljoen) en de nettowinst € 2,6 miljoen (3 maanden 2010: € 0,9 miljoen).

De distributie- en mengactiviteiten in voedingsingrediënten (TEFCO and Snick EuroIngredients – natuurlijke ingrediënten voor de levensmiddelenindustrie) ontwikkelden zich positief. Snick groeide in bestaande en nieuwe productsegmenten en verkoopkanalen. De omzet steeg met 7% tot € 15,2 miljoen (2010: € 14,2 miljoen) waarop een nettowinst behaald werd van  € 0,9 miljoen (2010: € 0,7 miljoen, +26%).

Amsterdam Commodities N.V.
De substantieel hogere commodity prijzen leidden tot een significante verlenging van de balans van Acomo tot € 276 miljoen per ultimo 2011 (2010: € 239 miljoen). De belangrijkste ontwikkelingen sinds 31 december 2010 waren als volgt:

• Het eigen vermogen steeg tot € 112 miljoen (2010: € 75 miljoen), mede door de uitgifte van nieuwe aandelen voor € 20 miljoen na volledige conversie van de overblijvende converteerbare obligatielening.
• De vaste activa namen toe als gevolg van hogere investeringen (€ 3,7 miljoen).
• De belangrijkste werkkapitaalbestanddelen (voorraden en debiteuren) stegen met ca. € 42 miljoen en reflecteren vooral de fors hogere prijsniveaus van de verhandelde producten.
• Acquisitieleningen werden terugbetaald ten bedrage van € 7 miljoen.

• Bankleningen ter financiering van het werkkapitaal namen toe met € 24 miljoen.
• Per 31 december 2011 bedroeg de solvabiliteit 40,5%, hetgeen als robuust kan worden aangemerkt.

De normale winst per aandeel (WPA) steeg in 2011 met 31% tot € 1,130 (2010: € 0,865). Exclusief eenmalige posten bedroeg de stijging van de WPA 14% ten opzichte van 2010 (€ 1,019).

"We hebben onze financiële positie in de afgelopen periode verder versterkt dank zij de conversie van de converteerbare obligatielening en bijkomende kredietfaciliteiten ter financiering van de werkkapitaalbehoeften ", zegt CFO Jan ten Kate. "Eind 2011 bereikte het eigen vermogen een robuuste 40% van het balanstotaal. Tevens wisten we na onderhandelingen met onze bankiers de looptijden van onze bankfaciliteiten te verlengen en versterkten we hiermee onze liquiditeitspositie."

Dividend
Directie en Commissarissen stellen aandeelhouders voor om het dividend met 30% te verhogen tot € 0,65 per aandeel (2010: € 0,50). Dit komt neer op een uitkerings-percentage van 58% van de nettowinst. Rekening houdend met het interim-dividend van € 0,13 dat in september 2011 werd uitgekeerd, resulteert dit in een slotdividend van € 0,52 per aandeel, betaalbaar in contanten.

Het tijdschema is als volgt:
1 juni 2012:    Ex-dividend datum
5 juni 2012:    Dividend record date
15 juni 2012:  Betaalbaarstelling dividend

Resultatenontwikkeling in 2012
Het recordjaar 2011 werd gekenmerkt door aanhoudende en ongebruikelijke prijsstijgingen, bovenop de reeds hoge prijsniveaus. In de eerste twee maanden van 2012 lagen de handelsactiviteiten globaal nagenoeg op het niveau van verleden jaar. Gelet op de aard van onze activiteiten, is het onmogelijk om de toekomstige ontwikkeling van de markten en van de resultaten in 2012 te voorspellen. Wij vertrouwen er evenwel op dat onze trading teams positieve resultaten zullen blijven genereren voor de aandeelhouders

Algemene vergadering van Aandeelhouders
De jaarlijkse Algemene vergadering van Aandeelhouders zal gehouden worden op
30 mei 2012 om 10.30 uur in het Wereldmuseum in Rotterdam. Het jaarverslag zal worden gepubliceerd op onze website www.acomo.nl op 17 april 2012.

Directie en Raad van Commissarissen

[Einde]

Boilerplate

Over Amsterdam Commodities N.V. (Acomo)
Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is een wereldwijd toonaangevend handelshuis op het gebied van specerijen (Catz International), thee (Van Rees), zaden (Red River Commodities), noten (King Nuts) en ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie (TEFCO EuroIngredients en Snick EuroIngredients) en handelt in meer dan 90 landen. De aandelen Acomo noteren aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam sinds 1908.

Deel deze release

Laatste nieuws