Rotterdam,
08
mei
2013
|
11:51
Europe/Amsterdam

Acomo rapporteert de besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘AVA’), gehouden op 7 mei 2013, heeft de jaarrekening over het boekjaar 2012 vastgesteld en het voorstel aangenomen waardoor het dividend 2012 is vastgesteld op € 0,70 per aandeel. Na aftrek van het interim-dividend 2012 van € 0,15 per aandeel dat werd uitbetaald in september 2012 resteert een slotdividend van € 0,55 per aandeel, betaalbaar in contanten na aftrek van 15% dividendbelasting. De ex-dividend datum is 9 mei 2013.

Tijdens de AVA werd een tweetal benoemingen goedgekeurd:

  • De heer Erik Rietkerk (53) als algemeen directeur van Acomo gedurende een periode van 4 jaar;
  • Mevrouw Machtelt Groothuis (43) als lid van de Raad van Commissarissen van Acomo voor een periode van 6 jaar.

Daarnaast nam de AVA de volgende voorstellen aan:

  • Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde beleid;
  • Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgevoerde toezicht;
  • Het herbenoemen van BDO Audit & Assurance als accountant van Acomo voor het boekjaar 2013;
  • Het aanwijzen van de Raad van Bestuur voor de duur van 16 maanden als het bevoegd orgaan om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en/of toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal; en
  • het beperken en/of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van gewone aandelen en/of bij toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen.

Acomo zal op 30 augustus 2013 haar halfjaarcijfers 2013 publiceren.

Boilerplate

Over Amsterdam Commodities N.V. (Acomo)
Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is een wereldwijd toonaangevend handelshuis op het gebied van specerijen (Catz International), thee (Van Rees), zaden (Red River Commodities), noten (King Nuts) en ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie (TEFCO EuroIngredients en Snick EuroIngredients) en handelt in meer dan 90 landen. De aandelen Acomo noteren aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam sinds 1908.

Deel dit bericht

Laatste nieuws