Rotterdam,
14
maart
2013
|
08:42
Europe/Amsterdam

2012 nieuw record jaar Acomo - dividend stijgt 8% tot € 0,70 per aandeel

Hoofdpunten 2012
 • Nettowinst: € 27,0 miljoen (2011: € 26,2 miljoen, +3,3%)
 • Winst per aandeel: € 1,163 (2011: € 1,130, + 2,9%)
 • Dividendvoorstel (totaal): € 0,70 per aandeel (2011: € 0,65, +7,7%) - slotdividend € 0,55 per aandeel
 • Alle activiteiten winstgevend, nieuwe recordresultaten Van Rees Group en Snick EuroIngredients en continuering sterke prestatie van Catz International en Red River Commodities
 • Solvabiliteit Groep verder versterkt tot nagenoeg 46% (ultimo 2011: 40,5%)
 • Hoge prijsniveaus voedingsgrondstoffen, sterkere US-dollar, consumptie onder druk
 • Opstart nieuwe productiefaciliteit voor zonnebloemzaden in Lubbock, Texas (november 2012)

De geconsolideerde omzet van Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) nam in 2012 toe met 4% tot € 593 miljoen (2011: € 571 miljoen). De nettowinst bedroeg € 27,0 miljoen, een lichte stijging tegenover het vorig recordjaar 2011 (2011: € 26,2 miljoen, + 3,3%). Alle groepsmaatschappijen waren opnieuw winstgevend. In complexe economische marktomstandigheden presteerden Catz International, Van Rees Group en Red River Commodities wederom sterk terwijl ook Snick EuroIngredients mooie vooruitgang boekte. De resultaten reflecteren tevens de in 2012 gemiddeld sterkere US-dollarkoers ten opzichte van de euro.

 

 

Volgens algemeen directeur Stéphane Holvoet waren de marktomstandigheden in het afgelopen boekjaar zeer complex: “De prijzen van voedingsgrondstoffen kwamen onder druk door betere oogsten en het dalende consumentenvertrouwen ten gevolge van de economische recessie in het Westen. Door de toenemende vraag uit nieuwe economieën en de stijging van de US-dollar stabiliseerden ze evenwel nog steeds op een hoog niveau. Onze ervaren handelaars bleven in die marktomstandigheden een belangrijke steunpilaar voor leveranciers en klanten in de waardeketen. De hiermee behaalde resultaten waren uitstekend.”

Onderstaande grafiek toont de belangrijkste ontwikkelingen van de netto winst ten opzichte van 2011 (in Euro ‘000):

Catz International B.V. (Rotterdam; specerijen, kokos, noten, zuidvruchten) stabiliseerde haar omzet op het niveau van 2011 en de nettowinst evenaarde nagenoeg het record van 2011. De prijsniveaus van veel producten lagen gemiddeld onder hun hoogtepunt van 2011. Klimatologisch waren er voor de belangrijkste producten geen grote uitschieters waardoor de oogsten zich over een breed front herstelden en daarmee de aanvoer van grondstoffen. Alle activiteiten binnen Catz waren winstgevend. 100%-dochter Tovano B.V., actief in verpakte noten en zuidvruchten, had eveneens een sterk jaar.

 

 

 

 

 

 

 

De resultaten van Red River Commodities Inc. (Fargo, USA), actief in de inkoop, verwerking en distributie van eetbare zaden, met name zonnebloempitten, bleven sterk ondanks zeer uitdagende marktomstandigheden. De Amerikaanse landbouwregio’s werden in 2012 getroffen door historische droogtes waardoor onzekerheid ontstond omtrent de verwachte opbrengst en kwaliteit van te oogsten producten. Dit leidde tot ongewoon snelle prijsstijgingen van belangrijke agri-commodities die indirect de handel van zonnebloempitten beïnvloedden. Ondanks deze ontwikkelingen kon Red River haar marktpositie in haar thuismarkten verder versterken en haar resultaten verbeteren. Een mijlpaal was de bouw en de ingebruikname van een nieuwe state of the art productiefaciliteit voor het verwerken van zonnebloemzaden in Lubbock (Texas), een zeer omvangrijk project dat binnen 10 maanden werd gerealiseerd. De nieuwe faciliteit voldoet aan de strengste voedselveiligheidseisen en is gebouwd met inachtneming van alle huidige duurzaamheids- en milieustandaarden. Ook 100% dochter Red River van Eck (Zevenbergen, NL.) had een sterk jaar waarin de traditionele handel in blauwe maanzaad succesvol was en in Europa nieuwe activiteiten op het gebied van zonnebloempitten werden opgestart.

Van Rees Group B.V. (Rotterdam, thee), de grootste onafhankelijke theehandelaar en -distributeur wereldwijd, realiseerde wederom een uitstekend resultaat. Theeprijzen bleven hoog door een combinatie van lagere oogsten (ten gevolge van aanhoudende droogte) en de groei van de theeconsumptie wereldwijd. De exportmarkten in het Midden-Oosten bleven onder druk door de politieke omstandigheden aldaar. Ondanks een lichte daling van de volumes kon Van Rees zijn winstgevendheid net boven het recordniveau 2011 tillen. Het resultaat in Euro nam daarnaast toe door een gemiddeld sterkere US dollarkoers.  

Bij King Nuts & Raaphorst B.V. in Bodegraven (noten en rijstwafels) bleven de volumes en de marges op hooggeprijsde noten onder druk als gevolg van prijsgevoelige eindconsumenten. Daarnaast daalde de omzet in rice crackers, een belangrijke productgroep voor King Nuts, nadat de export vanuit China richting Europa nagenoeg tot stilstand kwam door nieuwe, strengere EU certificeringsrichtlijnen voor kwaliteit. Ook de surseance van een belangrijke afnemer had een negatief effect op het resultaat.

De meng- en distributieactiviteiten in natuurlijke voedingsingrediënten bleven zich positief ontwikkelen. De omzet en resultaten van Snick EuroIngredients (Beernem, België) groeiden in bestaande en nieuwe productsegmenten, door het aanboren van nieuwe verkoopkanalen en door actief te participeren in productontwikkelingen bij afnemers. Daarnaast zorgde een exclusief distributiecontract voor Cargill-producten in de Benelux tot de eerste positieve financiële bijdrage. Bij Tefco EuroIngredients (Bodegraven, NL) stabiliseerden de resultaten zich op een relatief laag niveau.

Amsterdam Commodities N.V.
Mede als gevolg van actief werkkapitaalmanagement en door gemiddeld iets lagere prijsniveaus ten opzichte van eind 2011, daalde het balanstotaal van de Groep tot € 266 miljoen per ultimo 2012 (2011: € 276 miljoen). De belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2012 waren als volgt:

 • Het eigen vermogen steeg met € 10 miljoen tot € 122 miljoen (2012: € 112 miljoen) na toevoeging van de nettowinst 2012 ad € 27,0 miljoen en na betaling van € 15,6 miljoen aan dividenden aan de aandeelhouders;
 • De vaste activa namen met ca. € 8,0 miljoen toe als gevolg van met name de investering in de nieuwe productiefaciliteit in Lubbock, Texas;
 • De belangrijkste werkkapitaalbestanddelen (voorraden, debiteuren en crediteuren) daalden met bijna € 21 miljoen. Dit reflecteert vooral de lagere prijsniveaus van de verhandelde producten. Dit leidde parallel tot een daling van de werkkapitaalfinanciering met ruim € 22 miljoen;
 • Per 31 december 2012 bedroeg de solvabiliteit ca. 46% (eind 2011: 40,5%). 
 • Per saldo steeg de winst per aandeel (WPA) in 2012 met 3% tot € 1,163 (2011: € 1,130).

"We hebben onze financiële positie in 2012 verder versterkt dankzij een actieve focus op ons werkkapitaal. Daarbij zijn acquisitieleningen afgelost en zijn nieuwe langlopende leningen voor investeringen in onze nieuwe fabrieken in Amerika en België aangetrokken met goede voorwaarden,” zegt CFO Jan ten Kate. "Eind 2012 bereikte het eigen vermogen een robuuste 46% van het balanstotaal en in 2012 nam onze totale bancaire ruimte toe met € 25 miljoen tot ruim € 95 miljoen. Dit stelt onze traders in staat om met leveranciers en afnemers te handelen zonder zorg over het wel of niet beschikbaar zijn van de benodigde liquiditeiten. Dat is in deze tijd van essentieel belang.“ 

Dividend
Directie en Commissarissen stellen de Aandeelhouders voor om het dividend 2012 met 7,7% te verhogen tot  € 0,70 per aandeel (2011: € 0,65). Dit komt neer op een uitkeringspercentage van ruim 60% van de nettowinst. Rekening houdend met het interim-dividend van € 0,15 dat in september 2012 werd uitgekeerd, resulteert dit in een slotdividend van € 0,55 per aandeel, betaalbaar in contanten. Het dividendtijdschema is als volgt:

  9 mei 2013:  Ex-dividend datum
13 mei 2013:  Dividend record date
23 mei 2013:  Betaalbaarstelling dividend

Resultatenontwikkeling in 2013
2012 werd gekenmerkt door een ommekeer in de aanhoudende stijgende prijstrend van de voorbije jaren en een globaal negatief economisch klimaat. In de eerste twee maanden van 2013 lagen de totale handelsactiviteiten nagenoeg op het niveau van verleden jaar bij een gemiddeld licht zwakkere US-dollar. Gelet op de aard van onze activiteiten is het onmogelijk om toekomstige ontwikkelingen van de relevante markten en van de resultaten in 2013 te voorspellen. Wij vertrouwen er evenwel op dat onze trading teams positieve resultaten zullen blijven genereren voor de aandeelhouders.

Algemene vergadering van Aandeelhouders
De jaarlijkse Algemene vergadering van Aandeelhouders zal gehouden worden op 7 mei 2013 om 10.30 uur in het Hilton Hotel in Rotterdam. Het jaarverslag zal op 26 maart 2013 worden gepubliceerd op onze website www.acomo.nl. 

Directie en Raad van Commissarissen

[Einde]

Boilerplate

Over Amsterdam Commodities N.V. (Acomo)
Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is een wereldwijd toonaangevend handelshuis op het gebied van specerijen (Catz International), thee (Van Rees), zaden (Red River Commodities), noten (King Nuts) en ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie (TEFCO EuroIngredients en Snick EuroIngredients) en handelt in meer dan 90 landen. De aandelen Acomo noteren aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam sinds 1908.

Deel dit bericht

Laatste nieuws